• Demir Makine
  • Demir Makine
  • Demir Makine
  • Demir Makine
  • Demir Makine
EN

"Güç ve dağıtım trafolarında kullanılan buşing, komutatör ve aksesuarlarının imalatındaki kalite, bilgi ve tecrübe."

Demir Makine A.Ş. 1975 yılında kurulmuş olup, dağıtım ve güç trafoları için buşing, komutator ve aksesuarlarının imalatında sektöre öncülük eden tedarikçilerden biri olmuştur. 1895 m² kapalı olmak üzere 2190 m² toplam alanla Kocaeli'de 49 çalışanıyla hizmet vermektedir. Demir Makine yılların tecrübesi ve bilgisiyle, kaliteli ürün, esnek terminler ve müşteri özel isteklerine uyumlu olarak özenli üretim yapar. Üretimimiz ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak yerine getirilmektedir.

"VİZYONUMUZ"

Müşterilerimizin beklentilerini her zaman fazlasıyla karşılamak ve vazgeçilemez bir çözüm ortağı olmak.

"MİSYONUMUZ"

Yerli ve yabancı müşterilerimizin sektörel anlamda ihtiyaç duyduğu tedariği karşılamak üzere, yüksek kalite ve güvenilirliğe sahip parça ve bileşenler üretmek.

"ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ"

Sürdürülebilir başarının yönetim sistemlerinin uygulanmasından, sürdürülmesinden ve sürekli iyileştirilmesinden geçtiğine inanıyoruz.

Bu nedenle, biz DEMİR MAKİNE olarak;

1. Müşteri odaklı bir ekip olmayı,

2. Müşterilerimizin geri bildirimlerine odaklanarak, her türlü müşteri talep ve şikâyetlerine hızlı, etkin, şeffaf ve etik çözümler üretmeyi,

3. Müşterilerimize ve çalışanlarımıza değer katacak yenilikleri ve teknolojiyi hızlıca hayata geçirmeyi,

4. Tüm faaliyetlerimizi yasal şartlara, kalite yönetim sistemlerine ve sürekli iyileştirme disiplinlerine uygun şekilde yürütmeyi,

5. Çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmayı,

6. İş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini önlemeyi, güvenli ve sağlıklı çalışma alanları sunmayı,

7. Çevreye duyarlı olmayı ve olumsuz çevresel etkileri azaltmayı mümkünse ortadan kaldırmayı,

8. Entegre Yönetim Sistemimizi canlı tutmayı ve eksikleri var ise tamamlamayı,

Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız olarak benimsediğimizi paydaşlarımıza duyuruyor ve tüm faaliyetlerimizi bu politikamıza uygun yürütmeyi taahhüt ediyoruz.

"DEĞERLERİMİZ"

Adalet

Paydaşlarımızın haklarını gözetiriz ve haksız işlemler veya davranışlarla kimseyi mağdur etmeyiz, tüm hak sahiplerine karşı adil davranırız.

Doğruluk ve Dürüstlük

Sonuçları ne olursa olsun manipülasyona, özel veya gizli bilgileri kötüye kullanmaya ve yalan beyanda bulunmaya izin vermez aksine etik davranış kurallarına uygun çalışmayı teşvik ederiz.

Şeffaflık

Paydaşlarımıza karşı açık ve şeffaf bir yönetim anlayışı içinde gerekli olan her türlü bilgiyi paylaşarak güvene dayalı karşılıklı iş birliği oluştururuz.

İşe Saygı ve İşi Sahiplenme

Etik kurallar çerçevesinde, sosyal sorumluluğumuzun gerekliliğini de yerine getirerek işimizi sahiplenir, gerektiğinde inisiyatif alır, harekete geçeriz.

Kişisel Gelişim

Kendimizdeki yüksek potansiyeli ortaya çıkarmak için eksik olduğumuzu düşündüğümüz alanlarda çeşitli araçlar kullanarak ve farklı kaynakları inceleyerek bilgi ve becerilerimizi geliştiririz.

Ekip Çalışması

Çalışanlarımızla güçlü bir sinerji oluşturarak, Süreç Odaklı Yaklaşım çerçevesinde tecrübelerimizi ve bilgilerimizi şirket hedefleri doğrultusunda geliştirip yaygınlaştırırız.

Yasalara Saygı

Faaliyetimizi devletimizin belirlediği yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde yürütürüz. Çalışanlarımızla birlikte yasalara, tüzüklere ve yönetmeliklere ters düşen tüm unsurları, azaltmaya ve önlemeye gayret gösteririz.

Müşteri Odaklılık

Müşteri istek ve beklentilerini yeterince karşılamaya çalışarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarız.

Sürekli İyileştirme

Sadece iş ve üretim süreçlerinde değil, kurumsal tüm işlev, yapı ya da organizasyonlarda mükemmelliği hedefleyerek yenilikçi düşünce ve sürekli iyileşmenin önünü açar, bu hedefe yönelik ihtiyaç duyulan bilgiyi, farklı kaynaklardan araştırarak elde ederiz.

Karar Almada Gerçekçi Yaklaşım

Ölçülebilir, ulaşılabilir, net, rakamsal veriler kullanarak analitik yaklaşıma dayanan iş odaklı kararlar alırız. Bilgi sahibi olmadan yorum yapmayız.